Sáng tác mới

Chỉ tôi và tháng giêng

DUYNGHIA05

Ngày xuống
Rèm buông xuống
Nước mắt…

Nước mắt từ những đường viền năm tháng
Lăn vào đêm tháng giêng mờ tỏ
Đọng cành
Sương mai…

Mỗi ngày qua
Mỗi một ngày qua…

Mỗi một ngày qua mong ngóng tháng giêng
Hàng cây trút lá
Mẹ gom lấy mùa đông tất tả
Gánh quang
Một đời…

Mỗi ngày qua
Mỗi một ngày qua…

Mỗi một ngày hun hút tháng giêng qua
Tôi đi tìm ai
Tìm ai dưới hàng cây xanh nõn lá?

Đông không còn nữa…
Mẹ không còn nữa…

Chỉ tôi
và tháng giêng…

Y Nguyên

Ý Kiến bạn đọc