Thơ

Xuống chợ

 

Đừng hỏi câu củi mục
Không thương xuống chợ làm gì
Bắp nhà đang còn trên rẫy
Đợi anh lên cõng về.

Lợn gà anh thả lên nương
Bản anh, mùa thu hoạch
Biết đâu nó nhầm sang núi
Bắt đền bằng lúa làm sao?

Nhà anh bên kia con thác
Vượt đèo xước toạc ngón chân
Đừng nhìn nhau lá héo
Không yêu xuống chợ làm gì.

Khèn môi thổi từ phiên trước
Tình gửi mùa thảo quả trên cao…

Doãn Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc