Thơ

Xuân về, lại nhớ…

 

I. Nhà văn Sơn Nam

Dáng gầy như lau sậy
Lênh thênh dọc cõi nhân tình
Thắp nhang bút gọi hồn cho đất
Trang văn người khẩn hoang tâm linh!

II. Nhà thơ Trần Nhật Thu

Tha hương khắc khoải mơ Vườn mẹ
Thương Những bờ hoa gió thổi về
Ngày Thu khép lại trang thơ nhớ
Thôi, đất đâu nằm chẳng đất quê!

III. Nhà thơ Hoài Anh

Theo bạn ra đường mua gói thuốc
Dắt thơ rong ruổi đến bây giờ
Đầu ông cuốc bộ trong kim cổ
Văn chợt hừng lên Đuốc lá dừa.

IV. Những cánh hồng
cho Thảo Phương

Mùa đông thực đấy không vờ nữa
Linh cảm câu thơ rét buốt về
Ta nhớ những chiều Phương lặng khóc
Mỗi cánh hoa hồng một hớp bia…

Trương Nam Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

__________________________

(*) Những chữ in đứng là tên tác phẩm, ý thơ tác giả.

Ý Kiến bạn đọc