Thơ

Xuân thì

 

Ta chạm vào đông đông rét mướt
Đã nghe gió chướng níu nhau về
Chim én chở xuân nghiêng cánh nhỏ
Chạnh lòng ai đó sống xa quê?

Trúc Linh Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc