Thơ

Xuân Côn Đảo

 

Đêm đông đã rạng sang ngày
Mà nghe môi biển còn cay nỗi đời!
Ai như chị Sáu đang cười
Lê ky ma nở ngát trời Côn Sơn.

Ngọc Khương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc