Giới thiệu sách

Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Cuốn sách “Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của PGS. TS Bùi Đình Phong dày 234 do NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép phát hành trong quý 2 – 2019.

So-553--Xay-duong-dat-nuoc-phon-vinh-theo-di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh---Anh-1

PGS.TS Bùi Đình Phong chia sẻ:

- Năm 2019 là năm kỷ niệm lần thứ 129 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019). Do ý nghĩa đặc biệt ấy và với lòng thành kính nhớ ơn Người, được sự gợi ý của NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tôi viết cuốn sách “Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương: Mấy lời để lại – Tuyệt đối bí mật (Chương 1); Quốc bảo xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn (Chương 2); Vì một Việt Nam phồn vinh, sánh vai với các cường quốc (Chương 3). Ba chương sách đi từ chỗ phân tích một số khía cạnh trong văn bản Di chúc đến quá trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện theo Di chúc của Bác, cuối cùng là một vài suy nghĩ tiếp tục xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại. Đây là một chủ đề lớn, có nhiều cách tiếp cận, cuốn sách chưa thể đề cập tất cả các vấn đề và chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Tôi mong bạn đọc thẳng thắn góp ý và lượng thứ cho những hạn chế. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức mới. Trong đó, tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ để có thể vượt qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng, an ninh theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục củng cố, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Đảng phải biết điểm mạnh, điểm yếu của mình, nghĩ tới những khó khăn, thách thức trong cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại nhữg gì cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tươi tốt cho tương lai để vượt qua chính mình. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ở cấp chiến lược phải biết bỏ lại đằng sau những toan tính cá nhân, lợi ích nhóm, cục bộ, không dính líu gì tới vòng danh lợi để nghĩ tới đại cục, vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Lê Văn – Phương Diễm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc