Thơ

Với tổ tiên Bác hồ vẫn nhớ

 

Hai lần Bác thắp hương mộ Tổ
Cùng vào ngày mười chín chỉ khác tháng khác năm (*)
Qua cổng đền, Bác vào đền Hạ đền Trung
Lên đền Thượng, rồi xuống cùng đền Giếng

Vùng đất thiêng in sâu hình bóng Bác
Rừng đền Hùng vang vọng tiếng ngàn xưa
Bậc đá hằn in dấu chân Bác không mờ
Hương khói tỏa ngút ngàn
Bác kính dâng tiên Tổ

Dù bận ngàn việc trăm công Với Tổ tiên Bác Hồ vẫn nhớ
Còn bây giờ quốc sử Vẫn không ít người quên
Thẹn với tổ tông với các bậc thánh hiền
Không xấu hổ thì làm sao lớn được!

Vũ Đình Khuyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

__________________________

(*) Bác về đền Hùng ngày 19-9-1954 và ngày 19-8-1962.

Ý Kiến bạn đọc