Thơ

Vô đề

 

Chọn những quả xoài vỏ xanh tặng tôi
Em e lệ: “Ruột xoài đã chín
Chín bao tháng ngày mong ngóng
Nay anh vô, vỏ sẽ hồng thơm!”.

Nguyễn Hồng Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc