Thơ

Vô danh

 

Lâu rồi mới mua hoa về cắm trong bình
Sự kỳ vọng của người mới mua hoa tàn nhanh chóng
Thẫn thờ soi gương cầm lược chải đầu
Lại thêm một lần thất vọng
Nếu ta là hoa do mẹ sinh trồng
Lẽ nào lại tàn đến vậy

Ta kéo ta dài những tháng ngày
Ta phục hồi thanh xuân bằng hội hè đình đám
Ta nói quá nhiều mong đời biết tiếng
Hóa ra ta lại vô danh

Như bình hoa vừa cắm đã tàn
Ta lại vô danh.

Trần Hoàng Nhân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc