Kính văn nghệ

Vinh danh Nhà Giáo Việt Nam

Ông bạn đọc cái gì vậy?

- Tôi đọc bức thư của Bác Hồ gởi cho các thầy cô giáo… Bác gởi thư cho rất nhiều ngành, nhưng đây là bức thư cuối cùng Bác gởi cho ngành Giáo dục vào tháng 10-1968; nói là bức thư cuối cùng vì vào ngày 2-9-1969 Bác đã mất rồi.

- Đọc cho tôi nghe với coi.

- Vậy nghe đây nè: – Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới

Các cô các chú và các cháu thân mến,

Nhân dịp đầu nǎm học thứ tư chống Mỹ, cứu nước, Bác thân ái gửi lời thǎm hỏi tất cả các cô, các chú và các cháu. Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết. Bác vui lòng biết rằng mặc dù hoàn cảnh khó khǎn, hiện nay miền Bắc nước ta đã có một vạn hai nghìn trường phổ thông, mỗi xã đều có trường cấp một, nhiều xã đã có trường cấp hai, các huyện đều có ít nhất một trường cấp 3. Số người đi học đã hơn 6 triệu, trong đó có hơn 1 triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc vǎn hóa. Số người vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tǎng gần gấp 3 lần so với trước chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trường đại học và 200 trường trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập trung cũng như tại chức. Các trường đã có nhiều cố gắng trong việc thi đua dạy tốt và học tốt, bảo đảm an toàn cho thầy và trò, làm cho đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tiến bộ. Mặc dù giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc ác liệt, chúng không những đã thất bại thảm hại trên mặt trận chính trị, quân sự, mà ta đã thắng chúng cả trên mặt trận giáo dục và đào tạo cán bộ. Làm được như vậy là nhờ Đảng ta có đường lối đúng đắn, quân đội và nhân dân ta rất anh hùng; và cũng do các cô, các chú, các cháu trong các trường học đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khǎn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Bác khen ngợi những cố gắng và thành tích mà các cô, các chú và các cháu đã đạt được. Nhưng đế quốc Mỹ còn ngoan cố. Cách mạng nước ta còn phải khắc phục nhiều khó khǎn gian khổ để đạt thắng lợi hoàn toàn. Hiện nay, Đảng và nhân dân giao cho các cô, các chú, các cháu nhiệm vụ lớn hơn trước. Vì vậy, Bác nhắc các cô, các chú và các cháu mấy điều sau đây: Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tǎng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố gắng cho xứng đáng với đồng bào miền Nam anh hùng. Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật. Các cô các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tǎng cường bảo đảm sức khỏe và an toàn. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó. Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chǎm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới.

Bác mong chờ những thành tích mới của các cô, các chú và các cháu.

Chào thân ái và quyết thắng (BÁC HỒ).

- Bác viết cảm động quá.

- Tôi vừa nhớ ra, năm nay kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đó; ở TP. Hồ Chí Minh có làm lễ vinh danh thầy cô nhân sự kiện 35 năm ngành Giáo dục, nhưng mấy người bạn dạy học ở tỉnh Quảng Nam vừa cho hay, tỉnh này không cho tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản xin tổ chức lễ khen thưởng, vinh danh giáo viên tiêu biểu nhân dịp 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng lãnh đạo tỉnh không đồng ý. Lấy lý do vì 35 năm là năm lẻ, năm chẵn mới được làm lớn; lý do tiếp theo là tình hình mưa lũ diễn ra trên địa bàn những ngày qua. Báo cáo của tỉnh Quảng Nam cho thấy, thiệt hại do đợt lũ bão vừa qua là hơn 800 tỷ đồng, hơn 30 người chết, mất tích và bị thương…

- Ừa, thôi cũng được, lâu nay thầy cô quen hy sinh chịu đựng cái nghèo, cái khó rồi, giờ tỉnh nói không làm lễ vinh danh vì bão lũ thì cũng nên nghe theo, ráng đợi tới 40 năm làm luôn một thể.

- !?

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 476

Ý Kiến bạn đọc