Trong nước

Vietkings chính thức phối hợp xuất bản và phát hành Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV và hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (Nhiệm kỳ 2016-2021)

Theo Thông báo số 2951/TB-BNV của Văn phòng Bộ Nội vụ ký ngày 27/6/2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Vietkings chính thức được chọn làm đối tác trong việc in ấn, xuất bản và phát hành “Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

Bia-sach-Nien-giam-Quoc-hoi

Nhằm cung cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân những thông tin cần thiết về Quốc hội, Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phục vụ việc giám sát và giao dịch của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, Bộ Nội vụ chủ trương xuất bản và giao Tạp chí Tổ chức Nhà nước – Cơ quan của Bộ Nội vụ chủ trì biên soạn.

Cuốn Niên giám này là nơi tập hợp giới thiệu và hệ thống một cách đầy đủ nhất các thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp…, các cuốn sách xuất bản trước đây hoặc trên các website hiện nay chỉ giới thiệu một phần, giới thiệu không đầy đủ và thông tin rất hạn chế khi độc giả cần tìm kiếm, tra cứu.

Niên giám là cuốn sách hữu ích, không chỉ giúp các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, ban ngành đoàn thể thuận tiện trong việc trao đổi, liên hệ công tác với nhau mà còn giúp cho các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, người dân có được các thông tin cần thiết về địa chỉ, số điện thoại… nhằm thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch với các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý Nhà nước.

“Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021” sẽ cung cấp thông tin danh bạ (tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của: Các thành viên của Quốc hội: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 496 đại biểu Quốc hội theo đoàn Đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh – thành trực thuộc Trung ương; Thông tin danh bạ của Chính phủ gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo cấp Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thông tin danh bạ của các tổ chức từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thông tin danh bạ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh – thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tin danh bạ của Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các cấp tỉnh – huyện – xã.

Niên giám gồm 4 phần:

Phần 1: Giới thiệu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Phần 2: Giới thiệu Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

Phần 3: Giới thiệu Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phần 4: Giới thiệu Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Niên giám được xuất bản 5 năm/lần, khổ 19x27cm, dày khoảng 1.800 trang, in trên giấy nhẹ, đóng bìa cứng bóng đẹp, phát hành trên toàn quốc vào quý IV – 2016. Niên giám là một công cụ quan trọng giúp cho các tổ chức kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước có được thông tin địa chỉ, điện thoại để liên lạc đến các cơ quan tổ chức hành chính Việt Nam trên toàn quốc.

Hồng Hoa – Quỳnh Ngọc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

Ý Kiến bạn đọc