Thơ

Viếng bạn ở Trường Sa

 

Nấm mộ bạn neo vào đảo đá
Tấm mộ bia ngân như một phím đàn
Ru bạn ngủ trong trùng trùng lớp sóng
(Không có cỏ xanh đắp mộ bạn cát vàng)

Tôi mang ít đất liền đắp mộ bạn
Và cấy lên ít cỏ quê nhà
Cỏ như mạ xanh màu xanh lúa nước
Treo giọt sương mặn chát trước phong ba

Bạn nằm lại với mây ngàn gió biển
Bạn vẫn là mãi mãi tuổi hai mươi
Khi vươn ngực cản làn đạn bắn
Máu nhuộm hồng cờ Tổ quốc – bạn ơi!

Trên mộ bạn cành san hô lấp lánh
Bốn mùa tươi hoa của biển của trời
Nấm mộ bạn kê thành bệ bắn
Nấm mồ thành cột mốc giữa trùng khơi…

Nguyễn Ngọc Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc