Đối thoại Internet

Về việc UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin phỉ báng, xuyên tạc một cách trắng trợn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số người đã kêu gọi và thành lập hẳn một phong trào với tên gọi là “NO HO CHI MINH” với mục đích là “đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh”. Gần như tất cả những gì liên quan đến Bác Hồ đều bị những người chống đối xuyên tạc một cách đầy ác ý, kể cả việc UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh cũng bị những người này cho rằng không có việc UNESCO đã vinh danh Hồ Chí Minh.

Trước những luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh, một sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ là Trần Chung Ngọc trong bài viết “Vài nét về cụ Hồ” đã cho rằng viết về một nhân vật có tầm vóc quốc tế như Hồ Chí Minh là không dễ. Tác giả cho rằng nếu viết theo cảm tính thù hận mà không hiểu, không biết gì về Hồ Chí Minh thì rất dễ, vì muốn viết sao cũng được. “Đưa ra những chi tiết lặt vặt, cộng với xuyên tạc, dựng đứng… nhằm “ám sát tư cách cá nhân” (character assassination), bằng những từ tục tĩu, hạ cấp… cho hả lòng thù hận, thì có lẽ ai viết cũng được, không cần đến trí tuệ, không cần đến kiến thức, không cần đến trình độ, và không cần đến liêm sỉ.” Trần Chung Ngọc cho rằng để viết cho đúng với nhân cách, khả năng, tư tưởng và con người của Hồ Chí Minh thì quả thật là khó, “vì điều này đòi hỏi trước hết là một sự lương thiện trí thức, một sự hiểu biết đúng đắn về cuộc đời của ông Hồ, và nhất là, về ông đã làm gì cho đất nước Việt Nam”. Tác giả cũng cho rằng sở dĩ tất cả những luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh cuối cùng đều thất bại thảm hại bởi nó không dựa trên bất kỳ sự thật nào.

Trich-Nghi-quyet-Dai-hoi-dong-Khoa-24-tai-Paris-20-10-den-20-11-nam-1987
Trích Nghị quyết Đại hội đồng Khóa 24 tại Paris, 20-10 đến 20-11 năm 1987

Vậy có phải như các luận điệu đã rêu rao về việc UNESCO chưa từng vinh danh Hồ Chí Minh? Đây là Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO khóa 24 họp từ 20/10 đến 20/11/1987 (http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995E.pdf).

Theo các thông tin chính thức hiện nay, khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris (20/10 – 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết này khẳng định những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc… Toàn văn bản dịch của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về Nghị quyết này như sau:

“18.65. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại hội đồng, Nhận thấy việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đóng góp vào sự hiểu biết trên thế giới,

Nhắc lại Nghị quyết số 18 C/4.351 thông qua tại khóa 18 Đại hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân và việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại,

Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,

1. Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người;

2. Đề nghị Tổng giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”.

Như vậy, trong Nghị quyết của mình, Đại hội đồng UNESCO không chỉ khuyến nghị các nước thành viên “cùng tham gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người” mà còn đồng thời đề nghị Tổng giám đốc UNESCO “triển khai các biện pháp thích hợp để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”. 

Có thể khẳng định rằng Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO khóa 24 là một văn kiện rất quan trọng của một tổ chức thuộc Liên hợp quốc đã tôn vinh, ghi nhận những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và cho nhân loại. Biên bản báo cáo của Đại hội đồng UNESCO khóa họp lần thứ 24 đã được xuất bản bằng 6 thứ tiếng (Pháp, Anh, Ả Rập, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nga), trong đó có Nghị quyết số 18.65 về Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiện văn bản này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn” ở Hà Nội tháng 3/1990, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương Modagat Ahmet, đại diện đặc biệt của Tổng giám đốc UNESCO, khẳng định: “Hội nghị UNESCO phiên thứ 24 đã quyết định kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người vào năm 1990. Đây là một cử chỉ tôn kính đối với một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sứ mệnh tự do và độc lập. UNESCO rất vui sướng được tham gia vào sự kiện đáng ghi nhớ này. Điều đó biểu hiện sự cam kết sâu sắc của tổ chức này trong việc duy trì các giá trị và công lao của các nhân vật vĩ đại được nhân loại công nhận và kính trọng”. Tiến sĩ Ahmet cũng khẳng định: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.

Nhà nghiên cứu chính trị Nguyễn Trần Bạt đã rất có lý khi viết rằng: “Rất nhiều người tầm thường cố giải thích một cách tầm thường về Hồ Chí Minh. Bởi vì đã là những con người tầm thường thì giải thích mọi cái đều tầm thường”. Trần Chung Ngọc đã thật chí lý khi đã lấy đoạn kết trong cuốn Ho Chi Minh của Jules Archer để kết luận cho bài viết của ông rằng: “Cộng Sản hay không, ông Hồ Chí Minh cũng sẽ đi vào lịch sử như là một người Việt Nam yêu nước vĩ đại, là một trong những khuôn mặt phi thường của thế giới trong thế kỷ này”. 

Như vậy, có thể nhận thấy, tất cả những luận điệu xuyên tạc về việc cho rằng UNESCO không hề vinh danh Hồ Chí Minh là những luận điệu xuyên tạc đầy ác ý.

Hồng Phúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446

Ý Kiến bạn đọc