Thơ

Trong khói nhang bay

Run tay thắp nén nhang trầm
Gửi đi một chút lặng thầm niềm đau

Mẹ anh giờ bạc mái đầu
Hằng đêm nhang khói nguyện cầu cho anh

Bạn bè khuất bóng chiến tranh
Người vào cõi lão, người thành dáng mây

Anh xa hun hút tháng ngày
Gử i mình trong đất, trong cây nơi nào?

Cái còn nhiều nhặn gì đâu
Chút hương vương lại phía sau đời người

Nhang trầm thơm thoảng tiếng ơi
Gọi nhau để nhớ… cuộc đời còn nhau…

Mùa khô 2015

IMG_9404

Quang Chuyền

Ý Kiến bạn đọc