Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Về bài thơ sau chiến thắng Điện Biên Phủ

 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bài thơ nào ra trước?

Nhiều người cho rằng bài “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của Tố Hữu ra trước.

Theo Giao Blog tư liệu lịch sử cho thấy: Bài “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” đăng trên báo Văn Nghệ số 6 tháng 6-1954, sau gần một tháng. Còn bài “Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ” đăng trên báo Nhân Dân số 184 ra ngày 12-5-1954, nghĩa là sau đúng một tuần chiến dịch toàn thắng. Tác giả là C.B. ai cũng biết đó là Bác Hồ kính yêu.

Nguyên văn bài thơ “Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ”:

(Ở mục “Nói mà nghe”, số 197).

So-548--Ve-bao-tho-sau-chien-thang-Dien-Bien-Phu
Nguồn: giaovn.blogspot.com

Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ

20 tháng 11 năm cũ,
Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ,
Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất
Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.
Chúng khoe rằng: “Kế hoạch Na-va,
Thật là mạnh dạn và tài hoa.
Phen này Việt Minh phải biết tay
Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!
Các báo phản động khắp thế giới
Inh ỏi tâng bốc Na-va tới.

Bên ta thì:
Bộ đội, dân công quyết một lòng,
Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông
Khắc phục khó khăn và hiểm trở
Đánh cho giặc tan mới hả dạ.
Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày
Không quản gian khổ và đắng cay,
Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ
Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.

13 tháng 3 ta tấn công
Giặc còn ở trong giấc mơ nồng:
“Mình có thầy Mỹ lo cung cấp,
Máy bay cao cao, xe tăng thấp
Lại có Na-va cùng Cô-nhi
Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy
Chúng mình chuyến này nhất định thắng,
Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng”.

Hơn 50 ngày, ta đánh đồn
Ta chiếm 1 đồn, lại 1 đồn.
Quân giặc chống cự tuy rất hăng
Quân ta anh dũng ít ai bằng.
Na-va, Cô-nhi đều méo mặt.
Quân giặc tan hoang ta vây chặt,
Giặc kéo từng loạt ra hàng ta.
Quân ta vui hát “Khải hoàn ca”
13 quan năm đều hàng nốt,
Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.
Một vạn 6 ngàn tên giặc Tây,
Đều làm tù binh hoặc bỏ thây.

Thế là quân ta đã toàn thắng
Toàn thắng là vì ta rất cố gắng
Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ:
“Xin Bác vui lòng mà nhận cho:
Món quà chúc thọ sinh nhật Bác
Chúng cháu cố gắng đã sắm được”.

C.B. 

Nguyễn Hải Phú (sưu tầm)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc