Trong nước

Văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh và nhiệm vụ năm 2018

Trao đổi với chúng tôi về kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2018, nhà thơ Lê Tú Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh cho biết:

- Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh đã có kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2018, trong đó cần kể ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị – tư tưởng cho văn nghệ sĩ trẻ bằng nhiều hình thức mà trọng tâm là tổ chức Về nguồn và các hoạt động giáo dục truyền thống theo từng chuyên đề, chủ đề, chủ điểm. Phát động thi đua sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học – nghệ thuật năm 2018 trong toàn thể hội viên với chủ đề Văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh với biển đảo thân yêu. Làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xét trao Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 2 cùng với việc quảng bá rộng rãi các tác phẩm đạt giải. Tăng cường quảng bá tác phẩm của Liên hiệp và các Hội để tạo điều kiện cho các tác giả sáng tác và quảng bá rộng rãi nhiều tác phẩm có chất lượng cao; Phối hợp với Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động lý luận – phê bình và quảng bá tác phẩm văn học – nghệ thuật theo tinh thần đã ký kết phối hợp hoạt động liên tịch. Nâng cao vai trò của Ban Lý luận – phê bình và Ban Công tác tuyên giáo của Liên hiệp. Đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng hỗ trợ đầu tư sáng tạo theo chiều sâu, coi trọng chất lượng và hiệu quả sáng tạo. Đặc biệt quan tâm đến những tác phẩm, công trình có qui mô vừa và lớn. Quản lý tốt các nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo văn học – nghệ thuật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật; việc phân bổ kinh phí phải được bàn bạc dân chủ, công khai, phù hợp với đặc thù riêng của từng Hội; trong phân bổ kinh phí cần quan tâm đến các loại hình khó quảng bá như kịch nói, cải lương, hát bội, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn, múa… Củng cố và đẩy mạnh hoạt động Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm văn học – nghệ thuật thành phố, xem đây là nhân tố quan trọng để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và quảng bá tác phẩm văn học – nghệ thuật cho các Hội chuyên ngành. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, thực hiện tốt vai trò thành viên của Khối thi đua 19. Tổ chức và tham gia đầy đủ các hội nghị, tọa đàm, các sinh hoạt chuyên đề của Khối. Quan tâm công tác chính sách đối với văn nghệ sĩ, nhất là những văn nghệ sĩ cao tuổi, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Thị
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc