Người tốt - Việc tốt

Vai trò của Đảng ta trong phong trào Cộng sản thế giới qua lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người

 

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta: “Ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”.

Những Lời Căn Dặn Của Người

Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa diện tích lớn nhất thế giới. Trung Quốc là nước xã hội chủ nghĩa dân số đông nhất thế giới. Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc là hai đảng Cộng sản lớn của thế giới. Bởi vậy, mâu thuẫn Xô – Trung đã tạo ra sự thiếu đoàn kết trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sớm nhất trăn trở về vấn đề đoàn kết quốc tế, đoàn kết giữa Liên Xô với Trung Quốc. Cuối tháng 9-1959, Người sắp xếp một chuyến đi bí mật sang Liên Xô. Người đã làm việc với Tổng Bí thư và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô, tiếp đó đi cùng Tổng Bí thư Nikita Khrushchyov sang dự lễ mừng Quốc khánh lần thứ 10 của Trung Quốc (ngày 1-10-1959). Sau đó, lãnh đạo ba nước Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam gồm Khrushchyov, Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc họp tay ba ở Bắc Đới Hà. Tại cuộc họp này, Người đã đưa ra ý kiến về một Hội nghị quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân, ủy nhiệm cho Đảng Cộng sản Liên Xô trù bị và tổ chức hội nghị này. Quan hệ Xô – Trung tạm giảm căng thẳng.

Ngày 2-11-1960, đại biểu của 81 Đảng Cộng sản và công nhân đã gặp nhau tại Moscow (Liên Xô). Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu, cùng đi có các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh. Tại cuộc họp này, việc tranh luận giữa hai đoàn Liên Xô – Trung Quốc diễn ra sôi nổi ngay từ đầu và mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hội nghị có nguy cơ tan vỡ, không đi tới được thông cáo chung. Lãnh đạo các Đảng Cộng sản lớn và có uy tín ở phương Tây đều nhất trí đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra dàn xếp các bất đồng tồn tại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với uy tín cao, đã làm việc với Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchyov và Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ. Kết hợp giải thích, thuyết phục và tìm các công thức thỏa hiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa hai đoàn Liên Xô, Trung Quốc đi tới đồng thuận và Tuyên bố chung của Hội nghị 81 đảng được thông qua. Các đoàn đại biểu quốc tế đều hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thành công của Hội nghị.

So-634--Vai-tro-cua-Dang-ta-trong-phong-trao-Cong-san-the-gioi-qua-loi-dan-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-trong-Di-chuc-cua-Nguoi---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên bố chung tại Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế
họp tại Moscow (tháng 11-1960). Ảnh tư liệu lịch sử.

Tuy nhiên, mâu thuẫn Xô – Trung ngày càng căng thẳng. Đỉnh điểm bất hòa giữa hai đảng là cuộc xung đột đổ máu ở biên giới giữa hai nước Xô – Trung mùa xuân 1969 và từ đó hai bên đã coi nhau như thù địch. Vì vậy, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đảng ta phải làm hết sức mình để hàn gắn sự bất đồng đó và Người cũng tin là các Đảng anh em rồi nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

Để có thể có vị thế trong hóa giải bất hòa giữa các đảng anh em, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta cần làm tốt vai trò của một đảng cầm quyền. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Đảng ta được tổ chức trên “nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”, “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng”, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, “có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, “thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, “trong sạch”, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, “một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “Chiêng có to tiếng mới lớn”. Bởi vậy, Đảng ta cần đưa đất nước trở nên hùng cường để lời nói của Đảng ta có trọng lượng. Người căn dặn: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Đặc biệt, Đảng ta lúc đó đang lãnh đạo toàn dân chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ và chư hầu, tay sai. Nhân loại tiến bộ cũng luôn nhìn về Việt Nam và ngóng trong ngày thắng lợi của cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Sự thắng lợi trong cuộc kháng chiến vĩ đại này sẽ khiến cho vị thế của Đảng và Nhà nước ta được nâng cao trên thế giới. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta… Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”.

Bởi thế, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã bày tỏ: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta”.

Trong nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dântộc ta  nếu không có sự đoàn kết, đồng lòng giúp sức của các đảng anh em và của phe xã hội chủ nghĩa thì không thể thực hiện được. Trong bài thơ “Hãy yêu thương nhau cùng nhau đoàn kết”, ngày 23-8-1925, lúc mới trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Hãy yêu thương nhau cùng nhau đoàn kết/ Hãy lắng nghe câu hát đáy lòng tôi/ Kẻ không đoàn kết cũng như chim lạc đàn/ Chóng hoặc chày rồi sẽ trúng tên/ Vì đơn độc sẽ làm mồi cho hiểm họa/ Từ kết đoàn hạnh phúc sẽ sinh sôi”.

Thực Hiện Lời Căn Dặn Người Trong Di Chúc

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Về phong trào cộng sản thế giới – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại”.

Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc đoạn này trong điếu văn truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không một vị trưởng đoàn quốc tế nào trong lễ truy điệu Người cầm được nước mắt. Sau khi dự lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên đường về nước, Thủ tướng của Liên Xô đã dừng lại để gặp đoàn Trung Quốc, chủ động làm giảm bớt sự căng thẳng, bất đồng giữa hai nước lúc bấy giờ.

Phát biểu tại Hà Nội vào ngày 12-9-1973 trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, Chủ tịch Cuba Fidel Castro nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người bảo vệ kiên quyết nhất sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới. Người hiểu rõ mọi sự mạnh cần thiết để chiến thắng kẻ thù đế quốc chính là ở trong sự đoàn kết đó”.

Báo “Quyền lợi đỏ” của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc vào ngày 9-9-1989 đã có bài viết về bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh: “Bác Hồ cùng với bản Di chúc của Người là thuộc về tất cả phong trào cộng sản, công nhân và cách mạng trên thế giới. Người được liệt vào những bậc mà thân thế và sự nghiệp đã vượt ra ngoài phạm vi biên giới của Tổ quốc mình”.

Mâu thuẫn Trung – Xô dần được giải tỏa. Năm 1974, hai nước Xô – Trung khôi phục đường hàng không. Năm 1977, nhân kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Mười Nga, Trung Quốc gửi điện mừng và cho rằng mặc dù còn bất đồng nhưng không nên để mâu thuẫn ảnh hưởng tới 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình và phát triển quan hệ bình thường. Năm 1989, sau khi lực lượng cách mạng của nước bạn đã tự đứng vững, Việt Nam rút Quân tình nguyện khỏi Campuchia và tạo tiền đề cho Liên Xô và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người, trước sau như một, Đảng ta luôn ủng hộ các đảng cộng sản và công nhân. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã xác định rõ chủ trương quan hệ đối ngoại của Đảng ta là: “Trước sau như một ủng hộ các đảng cộng sản và công nhân, các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại; mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả, đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Hiện nay, Đảng ta đã có quan hệ ở các mức độ khác nhau với trên 200 đảng ở 115 nước khắp các châu lục; trong đó có trên 100 Đảng Cộng sản và công nhân. Đồng thời, Đảng ta cũng thường xuyên tham gia các diễn đàn đa phương chính đảng như: Cuộc gặp quốc tế hàng năm của các Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới (IMCWP); Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP); Diễn đàn Sao Paulo của các đảng cánh tả (SPF)…

Huế, ngày 5-10-2020

Nguyễn Văn Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 634

Ý Kiến bạn đọc