Thơ

Và mối tình chín bói

 

Chướng gió
hoa chạp rằm đã trổ
ngoài xa giêng biếc xuân thì
con én về mang theo chuyện người đi
kể loài hoa pháo nổ…

Nắng đếm nhịp đường quê hương vươn thở
thợ ong đo ni đất trời
mượn mành tóc tiên làm chỉ
mùa may áo mới xuân khôi

Mượn giai điệu lá hoa
con chim vườn chúc gọi
anh
và em…

Và mối tình chín bói
hồn nhiên em nói giao thừa không phải là thành tích
thiệt sự yêu nhau như nắng thở ngày

Thiệt sự không phải vũng trâu đen được gắm bông lài
mà hồn sen tự trắng
như chữ trăm năm mực thẳng
bên thềm thư pháp ngày xuân…

26/2/2015

Nguyễn Thanh Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 386

Ý Kiến bạn đọc