Hộp thư

V/v cung cấp thông tin về việc xuất bản cuốn sách Nam Đình, nhà văn, nhà báo kì đặc

 

So-491--Thong-tin---Anh-1

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;
- Báo Văn nghệ (Liên hiệp các Hội VHNT Thành phố Hồ Chí Minh).

Báo Văn nghệ (Liên hiệp các Hội VHNT Thành phố Hồ Chí Minh) số 489 ngày 15/3/2018 có đăng bài viết “Nam Đình, nhà văn, nhà báo kì đặc – Một cuốn sách phản động, độc hại được ấn hành và bày bán tràn lan!” của Hoàng Phương, phản ánh một số vấn đề liên quan đến nội dung cuốn sách này. Sau khi nhận được thông tin, Nhà xuất bản Văn học đã cho kiểm tra, rà soát lại hồ sơ lưu trữ và xin có ý kiến về vấn đề này như sau:

Cuốn sách Nam Đình, nhà văn, nhà báo kì đặc – Nguyễn Q. Thắng sưu tầm và giới thiệu do Nhà xuất bản Văn học và ông Nguyễn Q. Thắng trực tiếp liên kết xuất bản. Quyết định xuất bản do Phó Giám đốc phụ trách nội dung Nguyễn Thị Hạnh (đã nghỉ hưu tháng 2/2012) ký ngày 10/5/2011, Hợp đồng liên kết do Phó Giám đốc Nguyễn Bích Hảo (đã nghỉ hưu tháng 8/2012) ký ngày 10/5/2011. Người biên tập cuốn sách là ông Triệu Xuân, nguyên Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học tại Thành phố Hồ Chí Minh (đã nghỉ hưu tháng 10/2012). Giai đoạn này Giám đốc – Tổng biên tập của Nhà xuất bản Văn học là ông Nguyễn Văn Cừ (đã nghỉ hưu tháng 11/2011).

Sau khi tiến hành kiểm tra bộ phận lưu trữ lưu chiểu, Nhà xuất bản Văn học còn phát hiện thấy cuốn sách Nam Đình, nhà văn, nhà báo kì đặc chưa được đối tác liên kết là ông Nguyễn Q. Thắng nộp lưu chiểu cho Nhà xuất bản để tiến hành rà soát, thẩm định và đối chiếu lại nội dung với bản thảo đã biên tập. Sau đó nếu không có vấn đề gì phải sửa chữa, chỉnh sửa, Nhà xuất bản mới thông báo cuốn sách được phép phát hành. Đây là một thủ tục, quy trình bắt buộc cho tất cả các cuốn sách sau khi xuất bản tại Nhà xuất bản Văn học. Vì vậy, việc chưa nộp lưu chiểu cho Nhà xuất bản đã tự ý phát hành cuốn sách của ông Nguyễn Q. Thắng đã vi phạm nghiêm trọng Quy trình liên kết xuất bản của Nhà xuất bản Văn học và quy định của Luật xuất bản. Chính vì vậy, cuốn sách Nam Đình, nhà văn, nhà báo kì đặc đang được phát hành trên thị trường là cuốn sách lưu hành bất hợp pháp.

Nhà xuất bản Văn học xin được thông tin lại để Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và báo Văn nghệ (Liên hiệp các Hội VHNT Thành phố Hồ Chí Minh) biết được cụ thể nội dung sự việc. Nhà xuất bản Văn học cũng sẽ báo cáo vấn đề này đến các cơ quan chức năng để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Xuất bản, In và Phát hành (để báo cáo);
- Lưu: VT.

So-491--Thong-tin---Anh-3

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 491

Ý Kiến bạn đọc