Thơ

Tuổi mới

 

Còn lâu ta mới tuổi già
Người cao tuổi cũng như là trẻ con
Ta cao niên vẫn tâm hồn
Thêm em cao cả cho tròn cuộc vui…

Lâm Xuân Thi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc