Người tốt - Việc tốt

Tư tưởng của Bác Hồ đối với thầy cô giáo

Sự nghiệp giáo dục – đào tạo là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là thầy cô giáo. Theo Bác, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ thầy cô giáo. Bởi vì các thầy giáo có nhiệm vụ truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại.

Bac-Ho-tham-lop-vo-long-o-Hang-Than-(Ha-Noi)-1958
Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng ở Hàng Than (Hà Nội), 1958. Nguồn: phunutoday.vn

Bác cho rằng: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, vì vậy mọi người đều phải học, cả dân tộc phải được học. Để thực hiện được điều này, trách nhiệm trước hết là thuộc về ngành giáo dục mà trong đó là đội ngũ giáo viên. Nhưng để làm tốt nhiệm vụ giáo dục, người giáo viên phải thường xuyên học hỏi, có tinh thần cầu thị, có ý chí vươn lên. Trong bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác nhấn mạnh: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền với lý luận và công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình là biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày nay đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Tư tưởng phải học và học không ngừng, được Bác thường xuyên động viên và nhắc nhở: “Các cô, các chú đều biết giáo viên ngày nay không phải là “gõ đầu trẻ kiếm cơm” mà phụ trách đào tạo những công dân tiến bộ, những cán bộ tiến bộ cho dân tộc… Cán bộ và giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại mới làm được nhiệm vụ. Chớ tự túc, tự mãn, cho là giỏi rồi thì dừng lại. Mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, mình tự đào thải trước. Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư tưởng của mình”. Bác cũng đã từng nói: “Nền giáo dục của chúng ta tốt hay không là tùy thuộc vào chất lượng giáo dục, mà chất lượng giáo dục trước mắt và nhất là ngày mai, tùy thuộc ở đội ngũ thầy giáo. Cho nên lo cho chất lượng giáo dục, lo cho cải cách giáo dục thì khâu quan trọng bậc nhất là lo cho đội ngũ thầy giáo này”. Bác yêu cầu “thầy giáo xứng đáng là thầy giáo”. Muốn làm được điều đó, trước hết người thầy giáo phải cải tạo tư tưởng bản thân mình và “cần xây dựng tư tưởng dạy học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đó là những người yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, phải có chí khí cao thượng, với tinh thần cách mạng “tiên ưu hậu lạc”. Bác nhắc nhở các thầy giáo cần quan tâm đến phương pháp giáo dục. Đặc biệt, Người rất quan tâm đến phương pháp nêu gương. Theo Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”, thầy cô giáo là những người đi khai sáng trí tuệ, mở mang tri thức, thắp sáng ngọn lửa tâm hồn cho học sinh vậy nên cần phải là tấm gương sáng. Thầy cô tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy cô xấu thì ảnh hưởng xấu; một tấm gương sáng của người thầy, cô sẽ có cả một thế hệ noi theo, ngược lại một hành vi xấu của người thầy, người cô có thể làm tổn thương, làm mất niềm tin cả một lớp người. Bác còn dặn dò thêm: “các thầy, cô giáo không được đánh mất phẩm chất của mình, dù hoàn cảnh nào cũng phải là tấm gương cho học sinh noi theo, tránh thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống thực tế, lười biếng trong học tập và nâng cao trình độ; thái độ kèn cựa địa vị, xem nhẹ công việc của mình, thiếu tinh thần xây dựng tập thể… Sản phẩm của giáo dục, dạy học là con người, là thế hệ tương lai của dân tộc, vì vậy không được phép tạo ra “phế phẩm”.

Kế thừa và phát huy những tinh hoa trong tư tưởng của Bác Hồ, Đảng ta đã xác định: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hoàng Bích Hà
(Trường TH Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 380

Ý Kiến bạn đọc