Thơ

Từ những cánh rừng này

 

Tìm lại những cánh rừng
Những hình bóng cũ
Trên dấu thời gian không có tín hiệu tàn phai
Có dưới lớp lá khô tiếng lá thì thầm
Rằng nước dưới đáy dòng sông năm cũ
Vẫn gọi nhớ
Và bên dòng sông này ta từng bạc tóc đợi chờ
Chiến tranh kết thúc

Lặng lẽ đi qua những cánh rừng
Niềm hy vọng từ ánh lửa
Đang bắt đầu
Trong nụ cười dưới vòm trời sau mùa bão tố
Và có bài thơ
Tiếp quản trên làn ranh hiệp nhất
Nghiêng lòng mình sau bóng hoàng hôn
Và đứng dậy cường lực thơ ta
Từ những cánh rừng này

Từ những cánh rừng này
Nền thời gian sẽ tới nơi tận cùng của biển đông Tổ quốc.

Trần Vạn Giã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc