Kính văn nghệ

Từ nay lập quỹ làm từ thiện phải đúng quy định vừa ban hành nhé !

 

Linh ứng thiệt ông bạn ạ, tôi vừa than thở kêu ca cái vụ chỗ này chỗ nọ tuyên bố lập quỹ từ thiện rầm rộ như nấm mùa mưa không phép không tắc, thiệt giả lẫn lộn, thì hôm nay tôi thấy báo đăng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, mừng ghê. Chứ không thì loạn.

- Ừa, tôi thấy cũng không ổn lắm, cái gì mà hôm nay thì có chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện; ngày mai lại có chạy bộ gây quỹ từ thiện, ngày mốt lại có ca sĩ tổ chức show gây quỹ từ thiện, thiệt là từ thiện vô tội vạ, không biết cái đích cuối cùng là ai hưởng được sự từ thiện đó, và ai từ thiện cho ai, mập mờ không chịu nổi. Quỹ từ thiện trong nước, rồi quỹ từ thiện quốc tế, ô là là là từ thiện tự do móc túi lòng thương người của xã hội.

- Cho nên bây giờ, để làm từ thiện thế nào cho đúng, Nghị định đã hướng dẫn, mấy cái quỹ từ thiện được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận thì phải được tổ chức, hoạt động theo pháp luật và điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; đó là vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của quỹ và quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ. Quỹ được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của pháp luật; phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và thực hiện các đề án tài trợ theo mục đích hoạt động của quỹ.

- Ồ, vậy phải xin phép khi lập quỹ từ thiện rồi.

- Vậy chứ sao nữa, Nghị định quy định, quỹ được cấp giấy phép khi đảm bảo các điều kiện có mục đích hoạt động theo quy định ở trên, có sáng lập viên thành lập quỹ bảo đảm các điều kiện theo quy định, ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định và hồ sơ thành lập quỹ đảm bảo theo quy định. Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau đây, là phải có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định; Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định; Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

- Đúng quá, phân tích chia ra làm nhiều đề mục như vậy mới rõ ràng, ai làm sai thì đừng mong được cấp phép nhé. Chứ lâu nay tôi thấy, ai muốn “pi-a” cho tên tuổi mình là tự nhiên gây quỹ từ thiện một cách ngang nhiên, nhất là mấy người thuộc giới “sô-bít”, như ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh…

- Từ đây về sau đã có khuôn khổ rồi, ai cũng phải sống và làm theo luật pháp vì Nghị định cũng quy định rõ những trường hợp quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập. Theo đó, quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập trong các trường hợp là khi có quyết định chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ có hiệu lực; hay là sau khi được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ nhưng quỹ không thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực.

- Ôi, nói đi thì cũng phải nói lại cho công bằng, đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ vì thế này, vì thế kia chứ?

- Ừ, những trường hợp vì lý do khách quan mà quỹ chưa thực hiện được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì trong thời hạn 10 ngày làm việc trước khi hết thời hạn theo quy định, Ban sáng lập quỹ phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ thực hiện một lần và tối đa không quá 20 ngày làm việc, nếu quá thời gian gia hạn mà quỹ vẫn không thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực.

- Vậy thì mọi người nhớ cho nhé, từ nay lập quỹ làm từ thiện phải đúng quy định vừa ban hành đó nghe chưa.

- …

Tú Xã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 575

Ý Kiến bạn đọc