Thơ

Trước lán Nà Lừa

 

Thắp nén hương trước lán Nà Lừa (*)
Nhớ Bác ốm mười phần nguy ngập
Người dân đến cứu Người rồi đi gấp
Chẳng vì mong được Bác trả ơn người!

Nguyễn Hoa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

_________________

(*) Thuộc vùng ATK Tân Trào.

Ý Kiến bạn đọc