Thơ

Trong một chiều mưa

 

mưa thịnh soạn buổi chiều mỏng dính
gió lay
một khúc sông
trắng ngần

2.
con muỗi chần chừ không chích
lập lờ chiều để ngứa
trên tay

góc bếp gọi lần gạo nở
tiếng sôi
phỏng rộp cây mưa giòn

3.
em có về lau tạm vết son
chùi mắt khói mà thương lời củi cháy
đã đi qua mấy lần như vậy
có nghe dột lòng mình
một tiếng
mưa
4.
đơn giản chiều đơn giản nhớ nhung treo
lọ bám tay em có giựt mình
xấu hổ

cũng là mưa
một chiều mưa rất phố
có chợt thèm
nghe tiếng cơm sôi

5.
để củi ướt bếp về mịt mịt khói
soạn lại
lòng ta
vừa dột bấy mong chờ.

31.10.2016

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc