Thơ

Trong lúc chờ

 

Tưởng tượng phù sa phía ấy
Cải theo người run run cùng mây
Ai dệt áo bằng gió trời đưa đẩy
Lá rơi xuống cà phê, thương nhớ ở nơi nào

Bốn người áo xanh khe khẽ chào nhau
Giọng chứa những bôn ba vội vã
Câu chuyện mười năm đâu ai trả giá
Chỉ bốn mùa theo lá bao la

Buổi sáng trầm ngâm kính trắng môi son
Hương của nắng lan man nẻo cũ
Mình với nhau nao nao lời chúc
Ngắt một lời mơi mới vào thu!

Lê Nguyệt Minh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc