Thơ

Trong “Bảo tàng Chứng tích chiến tranh”

 

Trong “Bảo tàng Chứng tích chiến tranh”
Người Pháp để lại “văn minh chuồng cọp”
Người Mỹ để lại “văn minh máy chém”
Người Việt để lại “văn minh ngọn tầm vông”.
Trong “Bảo tàng Chứng tích chiến tranh”
Người lính Mỹ

Người lính Việt
Gặp nhau tình cờ.
Tháng Năm
Nắng nhuộm sắc cờ
Mây vời vợi xanh màu nhân ái
Hai người lính đều cụt bàn tay phải
Ngỡ ngàng
Chìa tay trái bắt tay nhau.
Thiên hạ vô tình có thấm nỗi đau
Những bàn tay đã mất
Những đau thương chồng chất
Thời binh lửa can qua?
Chứng tích chiến tranh
Đâu dễ nhạt nhòa
Trong vòng xoáy toàn cầu hội nhập
Khoảng trống vắng những bàn tay đã mất
Dồn lên bàn tay
Còn lại
Nắm bàn tay.
Tay khép lại hôm qua
Tay mở cửa ngày mai
Hai người lính
Còn lại bàn tay trái!…

Lê Anh Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc