Thời sự văn nghệ

Triển lãm tranh cổ động tại công viên 23-9

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 10-4-2015 tại Công viên 23-9, Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (thuộc Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch) khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19- 5-2015).

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm tranh cổ động tiêu biểu của các họa sĩ trong cả nước tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở phát động trước đó. Trong đó có 70 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 60 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số tranh này được tuyển chọn từ 850 tác phẩm của 270 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc gửi về tham gia.

CD07

Nội dung tranh cổ động thể hiện sự tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu khai mạc triển lãm: – Triển lãm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước; đồng thời tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

CD13

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở phát động vào ngày 28 tháng 8 năm 2014, tại Hà Nội với mục đích tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 nhằm tôn vinh và phát huy
truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; biểu dương gương người tốt việc tốt, điển hình nhân tố mới; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

CD12

CD16

CD02

CD11

CD05

CD06

CD08

Ngọc Chi

Ý Kiến bạn đọc