Thơ

Trần Hưng Đạo trên đảo

 

Nghe âm vang lời hịch
Trong tiếng sóng biển Đông
Trên nền xanh cổ tích
Lồng lộng bóng hình Ông.
 
Giữa biển trời nắng rát
Tỏa mát như bóng đa
Dáng ung dung tự tại
Ông dạo bước sân nhà
 
Chân bước lên bão tố
Nét tạc vào ngàn năm
Chim biển về làm tổ
Sinh nở dưới trời văn
 
Tinh mơ gà gáy sang
Xôn xao như ở làng
Chiều mây nghiêng xuống thấp
Nghe chuông chùa ngân vang.
 
 Lời hịch truyền tướng sỹ
Sôi trong máu Lạc Hồng
Đảo xa Ông hiển hiện
Sáng một vùng biển Đông.

Chung Tiến Lực
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc