Thơ

Trầm tích Sìn Hồ, phong thổ

 

Trầm tích Sìn Hồ, Phong Thổ
Bén hơi rồi ấm chỗ sương giăng

Lửa bếp lá rừng
Rượu cây rượu quả
Đắp chân khỏe một ngày đường

Thuốc tây ít, thuốc ta nhiều
Đôi khi bạo bệnh
Người thành phố mang về đây
Trầm tích rừng
Rưng rưng xương cốt

Chưa ai bắc thang lên trời
Ở đây,
bắc thang xuống đất
Có đá đỡ tay,
trầm tích muôn hình kỳ ảo
Trầm tích nguyên sinh
chưa muốn tặng nơi nào

Pa Tần, Dào San. Tung Qua Lìn…
Mây, sương trắng tóc
Nhà đất trình tường san sát
Nấm, rau chi chít quanh nhà

Chợt thôi, chưa cầm bát rượu
Đã như muốn đổ vào nhau
Chợt thấy đìu con xuống chợ
Chen chân thiếu phụ chạm đầu
Khăn áo sắc màu rừng rực
Sìn Hồ, Phong Thổ cao thêm!

Lai Châu, 5/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc