Trong nước

Trả lời công văn đề nghị “Tổ chức đối thoại một số vấn đề lịch sử Việt Nam” của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

ThuMoi-1

LTS. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Ban biên tập Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM nhận được công văn số 51/HSH của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam do ông Trần Đức Cường ký về việc yêu cầu “Tổ chức đối thoại một số vấn đề lịch sử Việt Nam”.

Ban biên tập Tuần báo đã chuyển công văn trên cho các tác giả có bài viết liên quan đến lịch sử và một số người có quan tâm đến vấn đề này, và lập tức nhận được nhiều ý kiến phản hồi kể cả những bài đề cập đến nhiều vấn đề nóng trong sử học mà xã hội quan tâm…

Để rộng đường dư luận, Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM xin đăng nguyên văn công văn của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (ảnh chụp bên) và công văn trả lời của Tuần báo để bạn đọc theo dõi.

Tra-loi-cong-van-de-nghi-To-chuc-doi-doai-mot-so-van-de-lich-su-VN---Anh-1

V/v: Trả lời Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam.

Kính gửi: CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM – TRẦN ĐỨC CƯỜNG

Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh hân hạnh nhận được công văn số 51/HSH ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Quý Chủ tịch Hội về đối thoại với nội dung và mục đích như đã nêu. Chúng tôi đã chuyển thông tin này đến các tác giả có bài viết về chủ đề lịch sử như công văn của Quý Hội đã nói. Các tác giả đã có phản hồi và đề nghị chúng tôi phúc đáp như sau:

1. Việc tổ chức đối thoại như thế là rất khó khăn. Vì các tác giả trên cư trú ở khắp nơi trong nước. Có người đã rất cao tuổi như nhà văn Vũ Hạnh ở TP. Hồ Chí Minh, hơn 90 tuổi; nhà báo Đặng Minh Phương – Hà Nội, 89 tuổi. Sức khỏe mỗi người một khác nhưng nói chung tuổi già sức yếu phải đi lại xa xôi là rất khó và không an toàn. Rút kinh nghiệm như nhà văn Huy Thông bị đột quỵ tại Hội thảo năm 2013 ở TP. Hồ Chí Minh. Nhà LLPB, nhà văn, Giáo sư Nguyễn Văn Hạnh bị đột quỵ ngay lúc khai mạc Hội thảo ở Tam Đảo tháng 06/2016. Tình trạng sức khỏe của hai vị đến nay đều rất xấu. Cho nên, việc tổ chức đối thoại về các chủ đề mà quý vị nêu trên chưa thể tiến hành được. Chúng tôi nghĩ nghiên cứu khoa học đã có thành tựu, có kết quả thì thông báo chính thức, công khai trên tạp chí chuyên ngành và báo chí là cách tốt nhất mà nhân loại đã làm từ xưa tới nay. Vừa thông tin được rất rộng, vừa có dữ liệu khoa học chắc chắn, được định hình trên văn bản, tiện lưu giữ và sử dụng cho giới nghiên cứu, nói có sách mách có chứng. Hình thức đối thoại tuy cần thiết nhưng bị hạn chế về không gian, thời gian, điều kiện vật chất (nơi tổ chức và người tham dự, bây giờ khách một chủ mười, được một câu nói đi trăm quãng đường…). Tuy có thể có biên bản ghi chép… nhưng đấy chưa phải là văn bản chính thức, tài liệu chính thức, sở cứ chính thức và tin cậy, dễ bị “lời nói gió bay”. Và chắc chắn văn nói không thể chặt chẽ bằng văn viết. Và trách nhiệm khoa học và nhân cách văn hóa đương nhiên cũng phải được đề cao. Không bạ đâu nói đấy, phát biểu tùy hứng…

2. Nếu Quý Chủ tịch Hội và Hội KHLS Việt Nam thấy trong bài viết của các tác giả đã đăng trên bản báo chúng tôi có vấn đề cần trao đổi, đối thoại thì xin mời đối thoại bằng văn bản, qua các bài viết, chúng tôi hết sức hoan nghênh và sẵn sàng đăng tải đầy đủ như thế vừa rộng đường cho dư luận vừa phổ biến được rất rộng, giới nghiên cứu và bạn đọc có quan tâm đều tiếp cận được. Một công mà được rất nhiều việc. Sẽ là một sinh hoạt học thuật bổ ích, dân chủ, công khai, thẳng thắn, minh bạch, có sở cứ.

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các tác giả, trên tinh thần xây dựng, trung thực, khoa học.

Cảm ơn ông Chủ tịch và Quý Hội KHLS Việt Nam đã nêu vấn đề rất kịp thời. Mong được sự hợp tác đoàn kết vì một nền sử học khoa học – nhân văn và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đất nước.

Xin trân trọng. 

Nơi gửi:
- Ban Tuyên Giáo Thành Ủy (để báo cáo).
- Ban Tuyên Giáo TW (để báo cáo).
- Liên hiệp các Hội Văn học – nghệ thuật TP. HCM (để báo cáo).
- Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
- Hội Đồng LLPB VHNT TW.
- Lưu.

TM. BAN BIÊN TẬP
Tuần báo văn nghệ TP.Hồ Chí Minh
Tổng Biên Tập
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc