Kính văn nghệ

Tôi hoan nghênh

Tôi hoan nghênh việc Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, ông bạn ạ.

- Vì sao ông bạn hoan nghênh? Trông mấy ông nhà văn, nhà thơ, diễn viên… phì phà thở khói cũng lãng mạn mà.

- Tôi hoan nghênh vì thực tế thuốc lá làm hại sức khỏe. Thông tư này quy định nguyên tắc, nội dung của việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan là các tổ chức nào?

- Là tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Tổ chức, cá nhân sản xuất phim, nhập khẩu phim, phát hành phim, phổ biến phim. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động sân khấu, điện ảnh.

So-524--Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Toi-hoan-nghenh

- Nói nôm na là cấm chứ gì? Vậy ai sẽ bị cấm?

- Không phải cấm, mà là hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 này, thông tư có hiệu lực, các tổ chức vừa kể trên sẽ không được sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các trường hợp sau đây: Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông tư cũng có đề cập đến việc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật.

- Ồ, vậy cũng còn được hút thuốc. Mà được hút thuốc trong trường hợp nào vậy ông bạn?

- Diễn viên được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm sân khấu trong các trường hợp sau đây: Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá; và các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật. Nhưng tôi báo tin cho ông bạn biết, đừng vội mừng, tưởng được hút thuốc hả? Không đâu nhé, Thông tư có quy định rằng, khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

- Đó là trên sân khấu, vậy còn trong điện ảnh thì sao?

- Diễn viên được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm điện ảnh trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 4 Thông tư này. Còn các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định. Trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải bảo đảm một trong các yêu cầu sau đây: Được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi phù hợp. Việc phân loại phim dựa vào các tiêu chí tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh. Có 3 loại phim: Phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng; phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13; phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16; Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18. Tóm lại, diễn viên được sử dụng thuốc lá nếu đang đóng cảnh phê phán, lên án hành vi hút thuốc lá, nhưng cảnh hút thuốc lá này không được miêu tả chi tiết, diễn ra ít, thời lượng rất ngắn. Hoặc mức độ hút thuốc diễn ra không thường xuyên và thời lượng phù hợp với nội dung phim.

 Cả Cự
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 524

Ý Kiến bạn đọc