Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

“Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”

 

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã đem lại mùa xuân tươi đẹp cho dân tộc Việt Nam. Đúng như nhà văn người Pháp Paul Vaillant Couturier (1892 – 1937) từng nhận định: “Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại”.

Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh (1927), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định thực dân Pháp xâm lược và đô hộ đất nước ta khiến “hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối trong vòng tử địa”. Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Kể từ đó, đúng như đánh giá của Người: “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”.

Xuan2021--Ban-da-chong-chenh-dich-su-Dang---Trinh-Phong
“Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng…” Tranh sơn dầu – Trịnh Phòng.

Mùa xuân năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ ngày 8-2-1941, Người ở và làm việc tại hang Cốc Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Người đã đặt tên cho núi Phja Tào là núi Các Mác và con suối Khuổi Mịn là suối Lênin. Trên một chiếc bàn đá, Người đã dịch cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Liên Xô để làm tài liệu hoạt động cho cách mạng Việt Nam. Những điều này thể hiện tư tưởng, mục tiêu, đường lối và niềm tin của Người vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc ta (1946), trong một bài thơ đăng trong số Tết, Người khẳng định:

Tết này mới thực Tết dân ta,
Mấy chữ chào mừng báo Quốc gia.
Độc lập đầy vơi ba chén rượu,
Tự do vàng đỏ một rừng hoa,
Mọi nhà vui đón Xuân dân chủ,
Cả nước hoan nghênh phúc Cộng hòa.
(Mừng báo Quốc Gia)

Đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, cả nước đã đồng lòng đánh giặc với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Đúng giao thừa Tết Tân Sửu 1961, qua Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời chúc Tết đồng bào cả nước nhân đầu xuân. Lời chúc của Người có đoạn: “Năm nay là năm Sửu, các cụ ta quen gọi là “Tết con Trâu”. Trâu thì cày giỏi mà chọi cũng hăng. Toàn dân ta đoàn kết đấu tranh thì chúng ta nhất định xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Mùa xuân năm 1968, quân dân ta tổng tiến công và nổi dậy chống Mỹ – Ngụy, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán. Chính sự hy sinh cho Độc lập, Tự do của các thế hệ đi trước đã vun đắp nên dáng đứng hiên ngang của Đất nước ta:

Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.
Tên Anh đã thành tên đất nước
Ôi anh Giải phóng quân!
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
(Lê Anh Xuân, Dáng đứng Việt Nam, 3-1968)

Mùa xuân năm 1969, khi kẻ thù còn âm mưu chia cắt lâu dài hai miền Nam Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định về mùa xuân Thống nhất của Đất nước sẽ là mùa xuân vui nhất của dân tộc ta. Và ước nguyện đó của Người đã được thực hiện trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 khi quân dân ta đã đánh cho “Mỹ cút”, “Ngụy nhào”:

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!
(Thơ chúc Tết 1969 của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đã 45 mùa xuân trôi qua kể từ ngày thống nhất, Đất nước ta đã tiến một bước dài theo ước nguyện của Bác năm xưa “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.

Và cũng đã 91 năm trôi qua, được thành lập, dìu dắt, rèn luyện bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, được vũ trang lý luận bởi chủ nghĩa Mác – Lênin vô địch, Đảng ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đem lại những thay đổi lớn lao cho dân tộc Việt Nam và cho cả thế giới khi đã tiên phong đi đầu trong việc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và mới. Hiện nay, Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bởi, Đảng xem việc nâng cao đời sống cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đồng thời với đó là mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp tiến bộ xã hội trên thế giới là bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng của mình.

Huế, ngày 9-1-2021

NGUYỄN VĂN TOÀN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc