Thơ

Tịnh khúc

 

Em lần nữa mùa thu mang túi xách

đựng gì cho hôm sau
đựng gì anh ứng thí

tương tác vỡ hết buồn
tương tác vỡ ra vui
mũ rộng vành ngày trắng

thu trí mình đâu đó
từ trong cõi bao la
anh trả cây về đất
lên sắc áo em hường.

2016

Phan Thanh Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 415

Ý Kiến bạn đọc