Thơ

Tiểu xuân

 

Giữa tàn thu buốt lạnh
Bỗng gặp ngày tiểu xuân
Và con đường ngân hạnh
Ánh vàng lên bội phần

Khi mùa đời lạnh buốt
Ta tin vào tiểu xuân
Chẳng cần chi đại sự
Khi da em trắng ngần.

Nhật Chiêu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc