Thơ

Tiếng trẻ đánh vần trên đảo Song Tử Tây

 

Tiếng sóng không át được tiếng chữ
Những đứa trẻ trong giờ học đánh vần
Song Tử Tây, Tổ Quốc tôi ở đó
Lớn giữa phong ba là những chồi mầm!

Tháng 11/2015

Nguyễn Siêu Việt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 384

Ý Kiến bạn đọc