Thơ

Tiếng sáo đêm

 

Tiếng sáo gọi lả đêm
Bàn chân ngựa gõ mềm phiến đá
Cổng nhà em chật cứng then cài
Chỉ còn cơn gió hú
Lạnh trăng.

Anh lầm lũi đi như con chim lẻ bạn
Khàn giọng gọi tình
Dưới thung hoa mận rét run rũ cánh
Không thoát được mùi hương
Thì sao nghĩ mùa đậu quả?

Em gùi mây đi khuất mùa trăng
Tiếng sáo anh lạc giọng
Núi rừng chỉ còn con chim đực
Thao thiết gọi bạn tình
Cạn hơi…

Doãn Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc