Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tiền nhuận bút viết báo, Bác Hồ mua bút để tặng bút

Hồi còn ở chiến khu Việt Bắc, trước năm 1954 tại cuộc họp Hội đồng Chính phủ, một cán bộ cấp cao (hàm Bộ trưởng), thành viên trong Hội đồng Chính phủ thấy Bác có một hộp xếp đầy bút đặt trên bàn, tò mò hỏi:

- Thưa Bác, Bác có nhiều bút quá!

Bác gật đầu, nói:

- Bác viết báo. Tòa soạn trả tiền nhuận bút, một thân một mình, chẳng hiểu phải làm gì nên Bác mua bút này.

Nói rồi, Bác quay lại phía các vị trong Hội đồng:

- Hôm nay tôi xin tặng các cụ, các chú mỗi người một cây bút “Anh Hùng”.

Trong kháng chiến chống Pháp, ở Việt Bắc bút máy “Anh Hùng” là loại bút rất quý.

Sau này, tháng 9-1963, nhân dịp Quốc khánh, cũng trong phiên họp Hội đồng Chính phủ, Bác lại mang đến một hộp bút. Người nói:

- Hôm nay tôi xin tặng các vị, các chú mỗi người một cây bút để làm việc.

Bác đưa tận tay từng Bộ trưởng, từng ủy viên. Mọi người nhìn lên nắp bút thấy hàng chữ Bác cho thuê khắc dòng chữ “Bút chống quan liêu – 2-9-1963”.

Chiếc bút máy ấy là quà của Bác, lời khắc trên nắp bút cũng là một khẩu hiệu, tuyên truyền nhắc nhở các thành viên trong Hội đồng Chính phủ. Bác tặng bút mà như trao nhiệm vụ cho mọi người.

Tiền nhuận bút viết báo, Bác mua bút để tặng bút, mọi người ra về mỗi khi dùng bút làm việc, nhìn nắp bút lại nhớ lời Bác nhắc nhở – đã khắc vào nắp bút như còn khắc vào tâm khảm mình để luôn luôn thực hiện lời Bác dạy.

Lê Hồng Thiện
(Tỉnh Hưng Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 498

Ý Kiến bạn đọc