Trong nước

Tiền Giang tổ chức “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống, bạo lực gia đình” và “Ngày Gia đình Việt Nam” (28-6)

Hưởng Ứng Ngày Gia Đình Việt Nam (28-6) 

 

Ở Tiền Giang, theo kế hoạch của tỉnh, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống, bạo lực gia đình” diễn ra từ ngày 8-6-2020 đến 30-6-2020, với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

Nội dung thực hiện gồm các khoảng: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được chỉ tiêu tỉnh có 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động truyền thông về chống bạo lực gia đình từ ngày 1-6-2020 đến hết ngày 30-6-2020 nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Ngày gia đình Việt Nam 28-6-2020 được tổ chức theo 3 cấp: cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh, với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Các nội dung thực hiện gồm: tổ chức tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam thông qua các hình thức mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, tập huấn, tuyên truyền cổ động trực quan… Thời gian tổ chức truyền thông từ ngày 8-6 đến 28-6. Trong đó phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trên toàn tỉnh vào đúng Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ (Chủ nhật, 28-6-2020).

Đại diện Văn phòng tỉnh Tiền Giang thông tin:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các gia đình, các cơ quan, những người thi hành công vụ liên quan đến công tác gia đình để đảm bảo, thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng gia đình văn hóa; ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền… và các bài viết về phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Đoàn Thoa – Trương Nghĩa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 599

Ý Kiến bạn đọc