Thơ

Tiễn em

*Tặng NTAD

Tiễn em tận cửa phi trường
Xốn xang ngực trái khi mường tượng xa…
Bay đêm vút tận thiên hà
Bình yên em nhé, xuyên qua xứ người

Ước mong nung nấu một đời
Chừ em toại nguyện nụ cười an nhiên?
Anh về nhặt sợi tóc tiên
Đêm qua sót lại nơi miền đam mê…

Cứ mong chạm đáy ngày về
Hoa môi vẫn nở trên quê hương mình

Trần Dzạ Lữ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc