Hộp thư

Thư gửi bạn đọc của Tuần Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bạn đọc thân mến,

Năm Tân Sửu – 2021 đến trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, mang lại rất nhiều hy vọng cho chúng ta.

Trong năm Canh Tý – 2020 vừa qua, gánh chịu sự tác động khủng khiếp của đại dịch Covid-19, chúng ta đã chứng minh cho bè bạn thế giới thấy một Việt Nam tự tin, đầy bản lĩnh trong việc vừa dập dịch đảm bảo tính mạng nhân dân vừa bảo đảm sự phát triển kinh tế đất nước.

Với Tuần báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, năm Tân Sửu – 2021 sẽ có một thay đổi lớn là chuyển từ báo sang tạp chí theo sự sắp xếp, quy hoạch chung của Chính phủ.

Từ năm 2007 đến nay, Tuần báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội, không vì mục đích kiếm lời, không vì mục đích lợi nhuận. Mục tiêu của Tuần báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn học – nghệ thuật, giới thiệu các sáng tác văn học – nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Phản ánh các hoạt động văn học – nghệ thuật, đăng tải các bài nghiên cứu – lý luận – phê bình nhằm định hướng sáng tạo và thị hiếu thẩm mỹ, bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học – nghệ thuật của địa phương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và mang đậm sắc thái địa phương. Là kênh chính thức của Hội đồng Lý luận – Phê bình – Văn học – Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, luôn bám sát tôn chỉ mục đích, giữ vững định hướng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong mọi hoạt động: Tích cực đấu tranh chống diễn biến và tự diễn biến, chống xu hướng xuyên tạc lịch sử, phủ định quá khứ, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt việc tuyên truyền các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau số báo xuân TÂN SỬU – 2021 này, hy vọng bạn đọc sẽ đón nhận, dành tình cảm cho Tạp chí Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh như đã từng dành cho Tuần báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu nay.

Nội dung của Tạp chí Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ đủ các chuyên mục: Lý luận – phê bình, Văn, Thơ, Thời sự văn hóa – văn nghệ. Chỉ có thay đổi khổ báo.

Với sự thay đổi chung trên toàn quốc về báo chí, Ban Biên tập trân trọng mời các cộng tác viên tiếp tục gởi bài tham gia và trân trọng sự ủng hộ của độc giả khi đặt mua Tạp chí Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được phát hành vào ngày thứ năm hàng tuần.

Bước qua năm mới, Ban Biên tập kính chúc quý bạn đọc một năm Hạnh phúc và Thành công.

BAN BIÊN TẬP
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc