Trong nước

Thư của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh…

Kính thưa đồng bào thành phố Hồ Chí Minh,

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”; luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của Dân, trọng Dân, học Dân, dựa vào Dân và luôn nhận được sự quan tâm góp ý, nhắc nhở của Nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quán triệt quan điểm, tư tưởng và những nội dung trọng tâm trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, trực tiếp tác động đến sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chân thành, mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm của Nhân dân thành phố đối với những nội dung trọng tâm về: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; những kinh nghiệm từ thực tiễn; dự báo tình hình; mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; các chương trình đột phá và những vấn đề mà Nhân dân thành phố quan tâm trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, nhằm xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, để tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế – xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Trân trọng kính chúc đồng bào thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thành phố Hồ Chí Minh,
ngày 9 tháng 9 năm 2015

Ý Kiến bạn đọc