Hộp thư

Thư Chúc Tết

Của Đồng Chí Thân Thị Thư
Ủy Viên Ban Thường Vụ – Trưởng Ban
Tuyên Giáo Thành Ủy Tp. Hồ Chí Minh
Gửi Tuần Báo Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Xuân lại về trên quê hương, đất nước, xuân về trên Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta với biết bao niềm vui từ thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thành phố Hồ Chí Minh đã mang một diện mạo mới để đón chào mùa xuân mới, xuân Đinh Dậu 2017.

Đồng hành cùng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã góp một phần không nhỏ để cung cấp món ăn tinh thần lành mạnh và bổ ích cho một bộ phận nhân dân Thành phố cũng như nhân dân cả nước nhằm đề cao những giá trị “Chân, thiện, mỹ”, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta để xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp và đi lên trên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động của Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trong năm Bính Thân (2016), đặc biệt là việc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học – nghệ thuật, những quan điểm sai trái trong việc đánh giá các nhân vật, sự kiện lịch sử và quan điểm về những vấn đề thời sự nhằm bảo vệ tính chân thật, khách quan khi nhìn nhận các sự kiện lịch sử và thời sự quốc tế cũng như trong nước hiện nay.

Bước vào năm mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa có Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư (khóa XII), nội dung chủ yếu là chống suy thoái về tư tưởng, chống tự diễn biến trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Có thể nói, đây là vấn đề sống còn của Đảng và đất nước ta. Mong rằng Tuần báo Văn nghệ tiếp tục vững bước theo tôn chỉ, mục đích mà mình đã khẳng định để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Nhân dịp xuân về, Tết đến, Ban Tuyên giáo Thành ủy gởi đến Ban biên tập, cộng tác viên và bạn đọc của Tuần báo những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Tuần báo của chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng là tiếng nói tiêu biểu của văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, không phụ lòng tin của Đảng bộ và nhân dân

Thành phố dành cho Tuần báo.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 201

Ý Kiến bạn đọc