Hộp thư

Thư Chúc Mừng Năm Mới

Của Đồng Chí Thân Thị Thư, Ủy Viên Ban Thường Vụ; Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Ủy TP. Hồ Chí Minh

Than-Thi-Thu---Anh-1

Kính gửi: Ban Biên tập Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Xuân lại về trên quê hương, đất nước; Xuân về trên Thành phố thân yêu của chúng ta với biết bao niềm vui từ những thành tựu nổi bật trong năm qua. Thành phố Hồ Chí Minh đã mang một diện mạo mới để đón chào một mùa xuân mới, Xuân Mậu Tuất 2018.

Trong năm 2017, Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục vững vàng vượt mọi khó khăn, giữ vững tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong hoạt động văn học – nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, trong đó có văn nghệ sĩ. Tuần báo Văn nghệ đã được bạn đọc cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng yêu mến, đón nhận. 

Nhiều điểm nổi bật của Tuần báo Văn nghệ Thành phố được ghi nhận như: Giới thiệu các tác phẩm có tính tư tưởng và học thuật cao; quảng bá nhiều bài viết chuyên sâu về lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật có giá trị của các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ; cập nhật, đưa tin kịp thời những thông tin liên quan đến đời sống văn hóa, nghệ thuật sôi nổi trên địa bàn; góp phần định hướng sáng tác và các hoạt động văn hóa, văn học – nghệ thuật của Thành phố mang tên Bác kính yêu; thông tin về các phong trào, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có văn nghệ sĩ; tuyên truyền đậm nét nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội lớn thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước…

Đặc biệt, Tuần báo Văn nghệ Thành phố đã và đang kiên định đấu tranh chống lại những sai trái, lệch lạc trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật thông qua các bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu có lập luận chặt chẽ, sắc bén. Bên cạnh đó, từ nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, các nhân sĩ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nhiều tác phẩm tiêu biểu đã góp phần xây dựng nền văn hóa vì con người, xây dựng những giá trị chuẩn mực về nhân cách con người của Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tuần báo Văn nghệ Thành phố đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rất nhiều cách học tập và làm theo gương Bác được giới thiệu trên Tuần báo có sức lan tỏa, thuyết phục. Qua đó, các giá trị đạo đức, lối sống, đạo lý dân tộc được gìn giữ, phát huy; nền tảng văn hóa tinh thần của toàn Đảng và toàn xã hội ngày càng được củng cố và bồi đắp. Điều đáng trân trọng là Tuần báo Văn nghệ Thành phố đã tập hợp được lực lượng cộng tác viên là những văn nghệ sĩ, trí thức có tâm huyết với sự phát triển văn học – nghệ thuật nước nhà, tạo điều kiện để anh chị em văn nghệ sĩ làm tốt thiên chức sáng tạo của mình; đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, năng lực sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng và phát triển Thành phố.

Năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, văn nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong rằng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên cùng toàn thể cộng tác viên của Tuần báo Văn nghệ Thành phố luôn vững vàng, đóng góp tài năng, trí tuệ và tâm huyết cho công cuộc bảo vệ và xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xuân đã đến, trong niềm vui chung của Thành phố và của đất nước, xin chúc Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều thắng lợi mới. Chúc Ban Biên tập, cán bộ, nhân viên, phóng viên,
cộng tác viên và bạn đọc của Tuần báo an khang, thịnh vượng, trí cao, tâm sáng.

TM. BAN TUYÊN GIÁO
THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH

Con-dau-TTT

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc