Thơ

Tháng mười thu đã muộn

 

tháng giêng em tóc ngắn
tình sầu chưa kịp dài
đêm tháng mười đã chạm
sợi tóc giờ chia hai

một nửa vùng quá vãng
một nửa đường tương lai
đi – ngập ngừng bước chậm
thoắt nghe chừng…
mi cay

chút quỳnh xưa bé nhỏ
đã rời bàn tay ai
đóa hồng phai sắc đỏ
tình sầu nuôi đã dài

tháng mười
thu đã muộn
em về
bờ mi rung
sợi tình theo gió cuốn
tan biến
vào
không trung.

1.10.20

Nguyễn Dạ Quỳnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCm số 621

Ý Kiến bạn đọc