XEM BÁO GIẤY
Thơ

Tháng chạp

 

Ngửa bàn tay hứng giọt xuân
Khuyết vầng trăng níu bâng khuâng rét về
Một năm tất bật bộn bề
Lật tờ lịch mới chạm lề giêng non.

Trúc Linh Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Tháng chạp

 

Khi rét đã ào ào trong đám cỏ tranh
mẹ lẩy bẩy cắm cây mạ
trên đồng nà hoang gió
cha run gối
rệu rạo trên lối nhỏ
tra hạt ngô
mong mùa no đủ
trên nương

Lửa đã lên trong núi trong mường
mái sàn nghiêng so mình
trong tháng Chạp
mệ khà ngồi co ro nơi bếp khách
ngóng vọng qua voóng đôông, voóng lại
chờ con lên chín bậc sàn

Thương người già lập cập đêm đêm
cha chất trong khường
nhà nhiều cây nhiều củi
lửa cháy suốt mùa đông
lửa bung hoa bếp khách
chờ mùa ấm lên thung

Tháng Chạp trở mình
qua những ngày đông
bước qua mùa giáp hạt
nồi ngô bung ngút khói
tràn qua tháng qua ngày

Một ngày
từng vạt ngô trên nương bung hoa
đồng lúa mùa vàng mẩy hạt
cha ngồi mỉm cười chân dốc
mẹ hát vang thung đồi
nhớ tháng Chạp hoang lạnh mùa trôi…

Chu Đồng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 389

Ý Kiến bạn đọc