Thơ

Tháng ba

 

Bông Gạo đầu làng biếc đỏ
Sườn non nắng đã la đà
Cuối thung Bông Trăng bung nở
Ta ào vào trong tháng ba

Hơi ấm nhú mầm trong cỏ
Biếc xanh từng vạt ngô đồng
Hoa xoan bung chùm tím ngõ
Nai con ngơ ngác suối trong

Mẹ gùi nắng mai lên núi
Cha gieo hạt ấm trong thung
Ta hít hà căng ngực trẻ
Trời xanh trong vắt vô cùng

Gái Mường nói cười vang suối
Trai núi ngực căng đồng nà
Chỉ nghe tiếng cười trong trẻo
Đã lạc mình trong tháng ba.

Chu Đồng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc