Thơ

Tết

 

1. Loay hoay tìm bốn phía
Năm cũ trốn đâu rồi?
Giao thừa mà giao thiếu
Một chút gì xa xôi…

2. Cái nghèo đi chợ Tết
Ngang hàng dép, hàng hoa…
Tránh lối vào hàng thịt
Rồi lủi thủi về nhà…

3. Năm cũ đâu rồi nhỉ
Hỏi ai cũng im lìm
Thì ra nó lên mắt
Khắc vài dấu chân chim.

Trung Dũng KQĐ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc