Thơ

Tết, nhớ tiếng ru

 

Em trở lại
bông hoa thơ thiếu
má mọc mặt trời
mây hạ huyền đỡ núi

Đôi sóng đôi
tím rịm nụ cười
hồn quê tràn ngõ
ùa vào cả không gian rực rỡ
ngày chơi vơi chơi vơi

Môi tìm môi
nụ mùa nở xanh phố thị
hạt vàng lấm tấm
Trong dòng hương
hạc uống cùng người

Chạm bóng đời
bóng đã thành mộng mị
xa lắc lơ…
sóng vỗ ánh tơ trời vấn vít tiếng à…

Đinh Hương Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc