Thơ

Tế xuân

 

ngày xuân đi đốt lá khô
trong lòng một khói sương nào bay lên
đêm trừ tịch gió hương sen
rót trà mới ngỡ người quen chưa về
nén nhang
lạy
mớ nhà quê
câu văn tế cũ
khấn tê tái làng
đầu đình một tiếng trống vang
cúi đầu cẩn cáo
mùa sang lâu rồi…

Đỗ Tấn Đạt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc